Pri fyzioterapii je na začiatku nevyhnutná konzultácia s pacientom. Ide o liečbu porúch pohybového systému. Fyzioterapeutická liečba sa používa najmä k udržaniu a podpore funkčnej zdatnosti ale aj na spomalenie progresie u osoby s vrodenou chybou pohybového aparátu. Je vhodná najmä pre ľudí s bolesťami v oblasti pohybového systému, či pre pacientov s neurologickým alebo ortopedickým ochorením a rekonvalescenciu po operáciach pohybovej sústavy.